Vă mulțumim pentru rezervarea dumneavoastră și vă garantăm că am luat toate măsurile pentru a avea un sejur relaxant în hotelul nostru.
Pentru a facilita procesul de check-in vă rugăm să completați formularul de mai jos, înaintea sosirii la hotel. La final, apăsați butonul TRIMITE iar fișa dumneavoastră va ajunge la recepția hotelului. Este posibil ca recepționerul să vă solicite un act de identitate pentru a verifica corectitudinea datelor din formular.
Vă rugăm sa completați câte un Formular pentru fiecare persoană care urmează să se cazeze.
Ziua de cazare începe la ora 14:00.

  Doresc Factură:

  Accept Termeni și Condiții

  INFORMARE SI EXPRIMARE ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Prin semnarea acestui formular, sunt de acord ca societatea SC BELVEDERE SRL să prelucreze datele cu caracter personal de mai sus în mod legal, corect si într-o manieră transparentă față de mine și va lua toate garanțiile necesare pentru a asigura respectarea dreptului meu la viața privată. Datele cu caracter personal de mai sus se vor prelucra în scopul încheierii și executării contractului de prestări de servicii hoteliere și îndeplinirii obligațiilor legale aferente și presupun efectuarea următoarelor operațiuni:
  – efectuarea rezervării și transmiterea confirmării
  – întocmirea de situații statistice
  – întocmirea documentelor financiar contabile legale și îndeplinirea altor obligații legale aferente serviciilor prestate
  – transmiterea chestionarului de satisfacție

  Am fost informat(ă) că, în măsura în care nu voi furniza datele cu caracter personal de mai sus, SC BELVEDERE SRL nu va fi in măsură să presteze obligațiile specifice contractului încheiat cu subsemnatul(a). De asemenea, am fost informat(ă) că aceste date vor fi prelucrate de către personalul autorizat al SC BELVEDERE SRL și pot fi transmise în baza obligațiilor legale sau a interesului legitim, după caz, către diverse autorități, instanțe de judecată, instituții bancare și parteneri contractuali ai SC BELVEDERE SRL. Datele cu caracter personal de mai sus vor fi prelucrate pe durata executării contractului de prestări de servicii hoteliere și ulterior pe perioade conforme obligațiilor legale ale SC BELVEDERE SRL ( documente financiar contabile – 10 ani, fișe de înregistrare – 5ani, raportare statistică – 5 ani etc.) în funcție de categoriile de date prelucrate.

  Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, am luat cunostință de drepturile de care beneficiez în calitate de persoană vizată, respectiv:
  – dreptul de acces
  – dreptul de portabilitate a datelor
  – dreptul de rectificare sau ștergere a datelor
  – dreptul de a mă opune prelucrării datelor personale care mă privesc
  – dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor
  – dreptul de a mă adresa justiției și Autoritații Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
  Declar că am luat cunostință că datele personale care mă privesc nu vor face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).

  Am luat la cunostință faptul că pentru a exercita aceste drepturi pot depune/trimite o cerere în scris, datată și semnată în atenția, “Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”, la adresa de e-mail contact@hotelbelvederebotosani.ro sau la adresa Societății din Bdul Mihai Eminescu 67,  Botoșani, România.

  TERMENI SI CONDIȚII GENERALE DE PRESTARE A SERVICIILOR DE CAZARE

  Serviciile de cazare se prestează de către Societate cu respectarea de către Client a “regulilor casei” care se pot consulta în cameră, Ia recepție sau pe site-ul hotelbelvederebotosani.ro. Următoarele reguli au o importanță deosebită și sunt imperative:
  – Este interzisă desfășurarea de activități în cameră sau în incinta hotelului care deranjeaza restul clienților cazați (zgomot, comportament/limbaj indecent etc.)
  – Conform legii 349/2002 fumatul este interzis în spațiile publice închise. Hotelul nostru va percepe o taxă de curățenie de 500 lei in situația în care fumați in cameră.
  – Hotelul nu este responsabil pentru bunurile de valoare neasigurate. Vă rugăm sa folosiți seiful din cameră sau să le depozitați la Recepție.
  – Cazarea se face începând cu ora 14:00. Eliberarea camerelor se face înainte de ora 11:00.

  CONDIȚII DE PLATĂ ȘI GARANTARE

  Clientul garantează personal achitarea serviciilor prestate de Societate atât de cazare cât și alte servicii suplimentare. Garantarea se face prin card de credit/debit solicitat la check-in sau plata în avans numerar. Prin semnarea prezentului formular sunteți de acord cu debitarea cardului pentru sumele aferente serviciilor prestate si neachitate, fără prezența fizică a cardului și fără semnătura dumneavoastră.